Jeśli jesteś w trakcie budowy...

PROJEKT KONCEPCYJNY od 80 zł brutto / m2

 

ETAP 1 - BUDOWLANY  

 1. Układ funkcjonalny w formie 2-3 wariantów na bazie modelu 3D.

 2. Rzut aranżacyjny z wymiarami, wytyczne dla ścian działowych

 3. Rzut z wytycznymi wod-kan.

 4. Wytyczne dla stref ogrzewania podłogowego / grzejników.

 5. Wizualizacje fotorealistyczne o charakterze koncepcyjnym ukazujące rozwiązania oświetleniowe i materiałowe.

 6. Wytyczne elektryczne. 
   

Opracowanie wydane w formie rysunków w skali 1:50. Etap budowlany zostaje wykonany na bazie rysunków budowlanych dostarczonych przez inwestora, jego architekta lub dewelopera.

 

PROJEKT WYKONAWCZY od 140 zł brutto / m2

 

ETAP 1 - BUDOWLANY  

 1. Układ funkcjonalny w formie 2-3 wariantów na bazie modelu 3D.

 2. Rzut aranżacyjny z wymiarami, wytyczne dla ścian działowych

 3. Rzut z wytycznymi wod-kan.

 4. Wytyczne dla stref ogrzewania podłogowego / grzejników.

 5. Wizualizacje fotorealistyczne o charakterze koncepcyjnym ukazujące rozwiązania oświetleniowe i materiałowe.

 6. Wytyczne elektryczne. W trakcie realizacji odbiór wykonania instalacji zgodnie z projektem.
   

Opracowanie wydane w formie rysunków w skali 1:50. Etap budowlany zostaje wykonany na bazie rysunków budowlanych dostarczonych przez inwestora, jego architekta lub dewelopera.

 

ETAP 2 - ARANŻACYJNY

 1. Inwentaryzacja stanu istniejącego po wykonaniu tynków - pomiar wszystkich wnętrz, ścian, otworów drzwiowych, okiennych, instalacji z Etapu 1. Pomiar przekazany w formie dokumentacji z wymiarami. Jest to nieodzowny element Etapu 2, gdyż na bazie tego pomiaru zostanie wykonana pozostała część dokumentacji.

 2. Omówienie proponowanego wyposażenia. Moje propozycje lub spotkania w salonach wyposażenia wnętrz. Do uzgodnienia. Jest to część wchodząca w nadzór autorski, wymieniony poniżej. Praca nad kosztorysem.

 3. Wizualizacje fotorealistyczne uwzględniające wybrane produkty i materiały wykończeniowe (odwzorowanie 1:1 oczekiwanej realizacji).

 4. Szczegółowe opracowanie rysunkowe z wytycznymi dla projektowanej zabudowy k-g, mebli, okładzin podłogowych i ściennych wraz z detalami. Rysunki w skali 1:25.

 5. Nadzór autorski, spotkania z wykonawcami, koordynowanie prac na inwestycji z uwzględnieniem ewentualnych rysunków zamiennych wynikłych na etapie realizacji.