Projekt wykonawczy zawiera konsultacje projektowe, wizualizacje, dokumentację wykonawczą w formie dokładnych rysunków 

oraz zestawienie produktowe.

1. Wywiad z inwestorem, określenie wymagań, określenie prowadzonego styl życia, sprecyzowanie stylu projektowanego wnętrza, omówienie pomysłów inwestora

2. Inwentaryzacja, wizja lokalna

3. Układ funkcjonalny, propozycja układu pomieszczeń, projekt ścian działowych, wytyczne dla dewelopera

4. Koncepcja projektowa w formie modelu 3D i wizualizacji

5. Projekt techniczny utworzony za pomocą programu CAD zawierający wytyczne elektryczne, wod-kan, c.o. oraz wytyczne do wykonania projektowanych mebli w skali 1:25.

Projekt techniczny dostarczany jest klientowi w formie książeczki i/lub poprzez wiadomość e-mail w formie PDF.

© 2019 by Sabina Smardzewska